TÜRKÇE
  ENGLISH
 
 

 

 
 
 

 
 
 
  Denetim - Kontrol
 

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerimiz belirli aralıklarla firmaları ziyaret ederek, gerekli kontrolleri yapmaktadır. Ayrıca 2 seri no lu Tebliğ’de belirtilen şartlara haiz antrepo sorumlularımız her gün antrepoda yapılan eşya giriş-çıkış işlemlerine refakat etmektedirler.

Gün sonunda antrepo kapılarını kapatarak, özel olarak hazırlattığımız güvenlik mühürleri ile mühürlemektedir.

Antrepolarda, Gümrük Mevzuatı hükümlerinin yerine getirilip getirilmediğini denetlemek, kayıt ve belgeleri incelemek, ilgililer hakkında kaçakçılık mevzuatına göre gerekli soruşturmaları yapmaya görevli gümrük amir ve memurları, Gümrük Müfettişleri ve Müfettiş yardımcıları, Gümrük Kontrolörleri ve Stajyerleri yetkilidir.

Bu denetleme ve soruşturmalardan, ilgililer gerekli bilgi ve belgeleri vermek zorundadırlar.

Denetleme sonuçları düzenlenecek bir rapor ile Bakanlığa bildirir ve Bakanlık bu rapora göre yetkilerini kullanarak gereğini yapar ve gerekli tedbirleri alır.

Her yıl Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri, Bakanlık tarafından denetlenmektedir. Bakanlıkça yapılan denetimler sırasında, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin tespitini yaptığı tüm işlemler tek tek incelenmektedir.

 
 
 
 
 

Vest Yetkilendirilmiş Gümrük Müş. Ltd. Şti.
İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:9 No:302 P.K.34149 Yeşilköy / İST.
Tel: 0212 465 73 17 - 0212 465 49 39
Faks : 0212 465 73 18

© 2013 - Vest Gümrük Müşavirliği
Tüm Hakları Saklıdır.
İzinsiz hiç bir veri kopyalanamaz.
Web Tasarım : K Media