TÜRKÇE
  ENGLISH
 
 

 

 
 
 

 
 
 
  Raporlama - Danışmanlık
 

•Gümrüklü Genel ve Özel Antrepo sahibi olan veya işleten,
•Nihai Kullanım uygulamasından yararlanmak isteyen,
• Gümrük idarelerince verilen Dahilde İşleme İzinleri kapsamındaki işlem yapan,
• Onaylanmış ihracatçı statüsü ile A.TR Dolaşım Belgesi düzenleyen,
• A.TR ve EUR.1 belgesi kapsamında ihracat yapan,
• Geçici ithalat işlemi yapan,
• Gümrük Kontrolü Rejimi kapsamında eşya ithal eden,    
• Onaylanmış Kişi Statü Belgesi almak isteyen,
• İthalatçı ülke Gümrük İdareleri tarafından İNF4 Bilgi Formunun düzenlenmesi talep eden

Firmalar, Gümrük mevzuatının doğru olarak uygulanmasını sağlamak üzere yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile 2 seri no lu Tebliğ kapsamında her bir tespit işlemi için ayrı bir tespit sözleşmesi yapmak zorundadırlar.

Firmalar ile düzenlenen tespit sözleşmesi, 2 seri no lu Tebliğ’de yer alan örneğe uygun olarak, YGM Rehberinde geçen usul ve esaslar da dikkate alınarak Mavi YGMS programı üzerinden düzenlenmektedir.

Yetkilendirilmiş gümrük müşavirince hazırlanan tespit raporlarına ilişkin genel bilgileri içeren rapor özeti, tespit raporunun ilgili gümrük müdürlüğüne ibrazından önce program üzerinden Bakanlığa gönderilir. Bilgileri gönderilen her bir tespit raporu özeti için, Bakanlık Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Sistemi tarafından bir referans numarası verilir. Bu referans numarası tespit raporunun kapağında belirtilir.

Düzenlenen tespit raporunun ibraz edileceği merci/merciler ile ibraz süreleri tespit koduna bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri, gerçekleştireceği tespit işlemlerini, tespit işlemi kapsamında gerçekleştirilen inceleme ve araştırmalar sırasında toplanan bilgileri ve yapılan tespit işleminin detayını ihtiva edecek şekilde düzenli bir kayıt-dosyalama sistemi içinde yapar.

Tespit işlemi kapsamında düzenlenen çalışma kâğıtları, tutanaklar, yapılan yazışmalar,

tespit sözleşmesi yapılan firmadan ibraz edilen belgeler ve hazırlanan tespit raporu bahsi geçen tespit dosyasında muhafaza edilir.

Firmalar, 2 seri no lu Tebliğ’de belirtilen tespit işlemleriyle ilgili bütün bilgi ve belgeleri yetkilendirilmiş gümrük müşavirine sunmak ve yapılacak tespit işlemlerini kolaylaştıracak tedbirleri almak zorundadır.

 
 
 
 
 

Vest Yetkilendirilmiş Gümrük Müş. Ltd. Şti.
İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat:9 No:302 P.K.34149 Yeşilköy / İST.
Tel: 0212 465 73 17 - 0212 465 49 39
Faks : 0212 465 73 18

© 2013 - Vest Gümrük Müşavirliği
Tüm Hakları Saklıdır.
İzinsiz hiç bir veri kopyalanamaz.
Web Tasarım : K Media